Na co uważać wynajmując mieszkanie?

Wynajem to dobra alternatywa dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na kupno własnego mieszkania lub nie mogą się na to zdecydować. Wynajmują głównie osoby młode, które nie są jeszcze pewne w jakim miejscu chcą się osiedlić na stałe. Wszystkie kwestie związane z wynajmem mieszkania są określone prawnie i zarówno właściciel jak i lokator muszą się do nich stosować. Osoba decydująca się na wynajęcie, powinna uważać by dopilnowane zostało kilka kwestii. Mieszkanie powinno być wydane w umówionym stanie, takim, jaki ustaliły wcześniej obie strony. Jeśli przy przeprowadzce zauważymy jakieś usterki lub nieprawidłowości, których nie było wcześniej – właściciel ma obowiązek je usunąć. Instalacje gazowe i elektryczne powinny być w dobrym stanie i działać sprawnie a wszelkie wady w ich funkcjonowaniu wynajmujący musi wyeliminować. Wszystkie naprawy, remonty czy wymiany elementów nie działających sprawnie, nie z winy lokatora, spoczywają również na brakach wynajmującego. Lokator nie ponosi za nie żadnych kosztów. Warto mieć te kwestie na uwadze przy wynajmie mieszkania, gdyż często właściciele wykorzystują niewiedzę, rozpoczynając na koszt lokatora remonty lub żądając zwrotu pieniędzy za poczynione naprawy. Nie jest to zgodne z prawem, gdyż mieszkanie nie należy do osoby wynajmującej i jeśli nie jest ona sprawcą usterek – nie jest jej obowiązkiem uiszczanie za naprawy dodatkowych pieniędzy. Przy każdej sytuacji spornej należy dokładnie przeczytać umowę najmu, w której zawarte powinny być rozwiązania.

Comments are closed.

Designed by Elegant Themes