Prestiż zawodu architekta

Agencje architektoniczne na dobrą sprawę zaczęły powstawać po upadku komuny. Całkiem spora liczba agencji to agencje zagraniczne, które swoje siedziby mają właśnie w Polsce. Niemal od 25 lat Polska znajduje się bowiem w niekończącej się budowie. Dla wielu inwestorów zagranicznych nasz kraj jest bardzo atrakcyjnym rynkiem. Przez cały niemal okres PRL-u architekci musieli pracować pod koncepcję socrealizmu. To państwo miało decydującą rolę w kształtowaniu ładu przestrzennego polskich miast. Co trzeba jednak przyznać, agencje architektoniczne są w pewnej uprzywilejowywanej pozycji. Wyłącznie osoba z uprawnieniami architekta, która ukończyła studia wyższe kierunkowe jest w stanie projektować budynki. Co więcej architekt, czy też agencja architektoniczna może uczestniczyć w procesie realizacji projektu. Najprościej rzecz ujmując w budowie. Pewną konkurencję dla architekta może stanowić technik budowlany, którym niekiedy szerszy uprawnienia niż osoba z tytułem inżyniera architektury. W ten sposób może dojść do niezamierzonego obniżenia prestiżu zawodu architekta. Nie bez przyczyny jednak rekrutacja na kierunek architektury składa się z rysunku. Osoba aplikująca do zawodu architekta musi wyróżniać się pewnymi cechami. Powinna żywo interesować się architekturą, być kreatywna, mieć szeroką wyobraźnią. Na cechy dobrego architekta składa się również empatia, umiejętności miękkie, k­tóre są niezwykle przydatne w diagnozowaniu potrzeb klienta. Architekt powinien mieć również na celu dobro wspólne.

Comments are closed.

Designed by Elegant Themes